Tjockt med folk

Alla trevliga middagar han ständigt blev bjuden på hade gjort att han utvecklat en stor social korpulens.

Frisören gjorde vågen

- Jag förstår inte varför jag har börjat höra så dåligt sedan jag permanentade mig.
- Lock för örat?
Tipstack - igen! - till den förträfflige Mike-Åke i Stockholm.

Ätt tu tre

- Vilka har egentligen styrt Monaco de senaste decennierna?
- Furst Rainier, sedan Albert.
Återigen tipstack till den välsmorda vitsmaskinen Mike-Åke i Stockholm.